Werken aan een beter geluidsklimaat

Inzicht in de geluidsomgeving

SoundAppraisal ontwikkelt technologie en beleidsopties om de objectieve en subjectieve facetten van de geluidsomgeving inzichtelijk te maken en te vertalen in handelingsopties. SoundAppraisal is een internationale voorloper op het gebied van soundscape technologie en soundscape beleid en is de enige leverancier van een automatische schatter van het geluidsklimaat.

Soundscape

SoundAppraisal vertaalt soundscape kennis in technologie en beleid. Hieronder geven we aan hoe we dat doen.

Geluidsbeleving

Geluidsbelevingen

Er zit een duidelijke structuur in hoe mensen geluid beleven. SoundAppraisal maakt hiervan gebruik om soundscapes te begrijpen en te verbeteren. Deze structuur is in de afgelopen 15 jaar onderzocht en maakt het mogelijk om beleving deels meetbaar te maken. De MoSART app maakt hier gebruik van.

Soundscape klimaat

histogram

Onze geluidsanalyse geeft aan welke fractie van de tijd een bepaalde plek de kenmerken horend bij de verschillende geluidsbelevingen. We noemen dit het soundscape klimaat. Dit geeft een gedetaileerd inzicht in de eigenschappen van de geluidsomgeving en maakt ze onderling vergelijkbaar.

Analyse technologie

lagen analyse

We verdelen het omgevingsgeluid in een aantal perceptuele lagen die ruwweg overeenkomen met de eigenschappen van kalme en levendige omgevingen enerzijds en anderzijds met chaotische en saaie omgevingen.

Diensten

SoundAppraisal biedt een drietal standaard diensten waar het uitgebreide ervaring mee heeft en vaak unieke instrumenten voor heeft ontwikkeld.

24/7 metingen

Samen met onze Nederlandse partner Munisense ontwikkelen we in het GLIMI project een continu inzicht in de objectieve en belevingsaspecten van de geluidsomgeving. We rapporteren over handelingsopties om de geluidsomgeving te verbeteren of te behouden.

Belevingsonderzoek

soundwalk

Modern belevingsonderzoek is een combinatie van soundwalks en interviews, ondersteund met een automatische soundscape analyse en akoestische analyse. Samen zorgen ze ervoor dat de omgeving betrouwbaar en volledig kan worden begrepen

Beleidsonderzoek

We zijn een partner om complexe maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken waarbij de geluidsomgeving een belangrijke rol speelt. We balanceren de invloed van stoorbronnen, de geluidsomgeving, individuele en sociale factoren en het beleid.

Projecten

SoundAppraisal heeft sinds 2014 een groot aantal projecten gedaan. Een deel daarvan zijn hieronder beschreven

Glimi

2022-2023

Het GLIMI project heeft als doel het ondersteunen van burgerparticipatie door geluidsomgevingen meetbaar, begrijpelijk en hanteerbaar te maken en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en verbeteren.

Hinderbeleid

2021

In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft SoundAprpraisal, samen met deskundigen van de provincie, een aantal bouwstenen geformuleerd voor een geluidsbeleid dat niet alleen gebaseeerd is op het decibel-niveau van een aantal hinderlijke bronnen, maar die juist ook rekening houdt met de belevingsaspecten en andere factoren.

Soundscape analyse Stommeer

2020

Voor de provinceie Noord_Holland hebben we de geluidssituatie in Stommeer, een wijk van Aalsmeer, vlak onder een vliegroute van Schiphol, in kaart gebracht. Dit project geeft een indruk van het type inzicht dat we kunnen geven in complexe geluidssituaties.

Pride Amsterdam

2017

Pride Amsterdam 2017

SoundAppraisal heeft belevingsonderzoek gedaan tijdens een aantal festivals in Amsterdam. We maakten hier gebruik van de MoSART app om de beleving in kaart te brengen. Op het plaatje zijn een deel van de MoSART metingen tijdens Pride Amsterdam 2021 weergegeven.

Comfort in treinen

2019

Voor NS reizigers hebben we onderzoek gedaan naar het geluidscomfort in treinen. Daarbij hebben we vooral gekeken naar interactie effecten tussen de verschillende geluidsbronnen.

MoSART+ implementatie

2019

Currently, healthcare organisation Royal Dutch Viso implements our MoSART+ intervention to increase audible awareness amongst their healthcare professionals.