beleidsadvies

Soundscape analyse Stommeer

Voor de provincie Noord-Holland hebben we

read more

Bouwstenen voor hinderbeleid

Samen met de provincie Noord-Holland heeft SoundAprpraisal, samen met deskundigen van de provincie, een aantal bouwstenen geformuleerd voor een geluidsbeleid dat niet alleen gebaseeerd is op het decibel-niveau van een aantal hinderlijke bronnen, maar die juist ook rekening houdt met de belevingsaspecten en andere factoren. Dit heeft geleid tot een uitgebreid rapport.

read more

Akoestisch comfort in treinen

In opdracht van NS-reizigers heeft SoundAppraisal belevingsonderzoek gedaan in treinen. De vraag was 1) hoe groot was de rol van geluid en 2) wat maakt een reis comfortabel en wat onaangenaam. De onderzoek omvatte geluidsopnamen met belevingsinformatie via MoSART en een uitgebreide signaalanalyse om signaalcomponenten te koppelen aan hoe reizigers de treinreis beleven. Hiervoor hebben we een deel van de resultaten in een aantal diagrammen samengevat.

read more

Advies voor beleidsmakers: soundscape interventies

Goed geluidsbeleid is gestoeld op de juiste informatie. SoundAppraisal helpt overheden om geluidsomgevingen te analyseren en daarmee goed onderbouwd lokaal beleid mogelijk te maken om gezondheid, welzijn en leefbaarheid te verbeteren. De kern van goed beleid is het afstemmen van behoeften en mogelijkheden. Pas wanneer er zowel aan de locale behoeften voldaan als als dat er een goed gebruik gemaakt is van de mogelijkheden is er sprake van een geoptimaliseerde leefomgeving. Uit deze afstemming volgt doorgaand direct wat lokaal gewenst en ongewenst geluid is. Het is belangrijk om tegelijkertijd ongewenste geluiden te weren, te maskeren en te reduceren en gewenste geluiden te introduceren, te promoten of te benadrukken.

read more